Koncerty

Aktuality

Abonentní sezóna 2016/17

02. 09. 2016

Abonentní sezóna 2016/17

Kolonádní koncerty 2016

03. 06. 2016

přehled termínů koncertů na kolonádě

Konkurzy do ZSO !!!

29. 03. 2016

Konkurzy do ZSO !!!

Ples ML NOVIN a ZSO

18. 01. 2016

20. února 2016 CASINO Mariánské Lázně

Konkurz!!!

03. 09. 2015

konkurz II. housle


Další produkce

Symfonické koncerty

Symfonické koncerty mimo předplatné, které tvoří druhou hlavní programovou náplň činnosti ZSO, jsou uskutečňovány při nejrůznějších příležitostech, ať již to jsou významné církevní nebo státní svátky, výročí spjatá s narozením či úmrtím známých osobností ze světa klasické hudby, hudební festivaly, z nichž nejprestižnější je bezesporu Festival F. Chopina, a nebo pouze jako doplněk k abonentním cyklům. V dramaturgii těchto koncertů se objevují díla ze všech dějinných epoch vážné hudby, od baroka přes tvorbu romantického období až po současnost a zastoupeny jsou skladby nejrůznějšího charakteru, od malých kompozic až po rozměrné symfonické básně a oratoria. Symfonické koncerty byly a jsou uskutečňovány ve spolupráci s mnoha dirigenty a sólisty zvučných jmen a orchestr se jimi prezentuje na českých i zahraničních pódiích.

Populární koncerty

Zvláštní kapitolu v programové nabídce orchestru tvoří populární koncerty. Jsou zaměřeny především na posluchače z řad lázeňské klientely z německy mluvících zemí a často vyprodaná hlediště jsou důkazem, že produkce tohoto druhu jsou u zahraničních návštěvníků velmi oblíbené. V průběhu koncertní sezóny uskuteční ZSO desítky populárních koncertů zaměřených na operní, operetní, muzikálovou nebo filmovou tvorbu. I při pořádání těchto koncertů spolupracují s tělesem známé umělecké osobnosti a stejně jako koncerty symfonické je i tato produkce často uplatňována v zahraničí, především v sousedním Německu.

Chopinův festival

V roce 2009 se bude konat 50. výročí tohoto krásného a známého festivalu a ZSO bude jako vždy doprovázet klavírní virtuosy světového renomé.

Kolonádní koncerty

Ke koloritu každého lázeňského střediska neodmyslitelně patří hudba na promenádách. Ani Mariánské Lázně, jako jedno z nejkrásnějších lázeňských míst, nemohou být ochuzeny o onu kouzelnou atmosféru kolonádních koncertů, kterými orchestr zpříjemňuje lázeňským hostům chvíle strávené u pramenů už déle než 180 let. Pestrý repertoár populárních melodií, složený převážně z děl mistrů vídeňské hudby, zní v promenádních prostorách pravidelně každou lázeňskou sezónu.

Koncerty pro základní školy

Budoucnost každého národa je založena na mladé generaci, jejíž kulturní vyspělost je zárukou zdravého vývoje celé společnosti. Úctu k všeobecným kulturním hodnotám orchestr prohlubuje v mladých lidech prostřednictvím výchovných koncertů , jejichž dramaturgie citlivě reflektuje věk a míru poznání mladých posluchačů od žáků nižších tříd základních škol až po středoškolské studenty. Koncerty jsou provázeny zasvěceným výkladem a jejich cílem je dokázat, že svět klasické hudby není světem strnulým a nudným, ale že je v něm možné obsáhnout každý aspekt lidského života. Podobný cíl si kladou i koncerty koncipované pro děti a rodiče.

Plesy

Západočeský symfonický orchestr je jako pohotový a všestranný soubor v České republice i ze zahraničí pravidelně zván, aby dodal lesk a noblesu významným společenským akcím, kterými jsou např. plesy a další podobné slavnostní události, nezřídka pořádané pro V. I. P. klientelu. Akce tohoto druhu se vždy setkávají s pozitivním ohlasem hostů i pořádajících subjektů. Orchestr opakovaně vystupuje na pražském Žofíně, v karlovarském Grandhotelu Pupp a v Německu.

Dirigentské kurzy

Již řadu let se rozvíjí úspěšná spolupráce s renomovanými vysokými hudebními školami. V průběhu dirigentských kurzů se nadějní adepti dirigování pod vedením zkušených lektorů učí pracovat s profesionálním tělesem. Několikrát ročně se před orchestr postaví studenti vysokých hudebních škol z Zürichu, Výmaru, Norimberku a z Hudební akademie múzických umění Praha.

 

Uvažujete-li o spolupráci se Západočeským symfonickým orchestrem Mariánské Lázně, kontaktujte nás.