Koncerty

Aktuality

Abonentní sezóna 2016/17

02. 09. 2016

Abonentní sezóna 2016/17

Kolonádní koncerty 2016

03. 06. 2016

přehled termínů koncertů na kolonádě

Konkurzy do ZSO !!!

29. 03. 2016

Konkurzy do ZSO !!!

Ples ML NOVIN a ZSO

18. 01. 2016

20. února 2016 CASINO Mariánské Lázně

Konkurz!!!

03. 09. 2015

konkurz II. housle


190. výročí ZSO

30. 08. 2011


 

Slavnostní koncert ZSO uspořádaný při příležitosti významného výročí 190. let od vzniku orchestru v Mariánských Lázních přilákal na mariánskolázeňskou kolonádu na tisíc posluchačů. Počasí bylo nádherné a orchestr v čele s šéfdirigentem Michaelem Roháčem zahrál krásný program, složený ze skladeb, které po desetiletí těší lázeňské hosty právě na kolonádě. Na úvod koncertu přišel hosty i symfoniky pozdravit starosta města Mariánské Lázně pan Zdeněk Král a první místostarosta pan RNDr. Petr Horký. Pan starosta zmínil obdivuhodnou dobu, po kterou orchestr ve městě působí a je jen o několik let "mladší" než samotné Mariánské Lázně. Oba pánové vyjádřili svou přízeň a podporu orchestru do budoucna. Koncert bravurně uváděla paní Blažena Lvová. V podání ZSO zazněl mj.  slavný valčík Louise Spohra "Erinnerung an Marienbad" op. 89 z roku 1833. Na konci programu orchestr provedl symfonickou báseň Vltava od B. Smetany a ovace mnohačetného publika nebraly konce.

 

Koncert se mohl uskutečnit díky podpoře: Kraft Foods s.r.o. - Kolonáda, města Mariánské Lázně, spol. Léčebné Lázně Mariánské Lázně a. s., hotelu Nové Lázně, agentuře Spa Entertainment, spol. Orea Hotels a.s. - hotel Palace-Zvon a spol. Lázně Františkovy Lázně.TELEVIZNÍ REPORTÁŽ O KONCERTĚ

Fotografie:

David Kurc a Veronika Smutná

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Orchestr v Mariánských Lázních vznikl v roce 1821, kdy dal tehdejší opat tepelského kláštera a zakladatel Mariánských Lázní K. K. Reitenberger oficiální svolení k legalizaci dosavadních hudebních produkcí u pramenů a vzniku první lázeňské kapely. Do dnešní doby nebyla činnost nikdy přerušena. Přestože orchestr přestál různé změny i těžká období, neustále plní funkci hudebního tělesa, které má nezastupitelnou roli v kulturním vyžití lázeňských hostů, ale i místních obyvatel.

A jak již sám slavný název orchestru napovídá, jeho význam je důležitý i z hlediska celého západočeského kraje.

Symfonický orchestr patří do Mariánských Lázní neodmyslitelně a jeho vzrůstající oblibu v posledních letech dokazují nejen počty mariánskolázeňských abonentů, ale zkrátka všech návštěvníků na koncertech, bez rozdílu věku či národnosti. Je dobře, že i v době, která v České republice není pro kulturu právě nejpříznivější, daří se jeden z nejstarších symfonických orchestrů v Evropě, jako významnou kulturní hodnotu měta i regionu nejen udržovat, ale i rozvíjet. A to je nesmírně důležité pro budoucí generace.